Meny

Hovedside
Om meg
Om GDS-metoden
Kognitiv terapi
Publisert artikkel
Praktisk info
Ryggprosjekt
Lenker

GDS-metoden

GDS-metoden Godelieve Denys-Struyf fra Brussel utviklet sin metode (GDS-metoden) fra 70-tallet og utover. Den gir et godt grunnlag for undersøkelse, forståelse av årsaker og valg av behandlingsstrategi ved plager og dysfunksjon som har med muskler og skjelett å gjøre. Philippe Campignion fra Arras har videreutviklet metoden, og er ansvarlig for utdanningen. Francoise Mezieres var også en pilot og inspirator i arbeidet med muskelkjeder.

Det gjelder å tilpasse rett behandling eller strategi til individet, og ikke til diagnoser. Da er en grundig undersøkelse viktig, og med løpende oppdatering under behandlingen.
Musklene er vevd sammen i kjeder som har hver sine funksjoner i holdning og bevegelse. Spenningsforholdene mellom dem bør være harmoniske, slik at de arbeider best mulig sammen (og ikke mot hverandre).

Hvis en kjede blir stram og dominerende kan den hemme andre kjeder, hindre frie bevegelser, og "låse" kroppen i karakteristiske mønstre. Dette kan gi reaksjoner og tilpasninger andre steder i kroppen, og stramninger vil kunne forplante seg videre i kroppen. Det kan bli små forskyvinger i ledd, kompresjoner, irritasjoner og smerter, ofte andre steder enn der det startet.

Både fysiske og psykologiske forhold virker inn, og kan gi stramme muskelkjeder. Det gjelder selvfølgelig å forstå årsakene best mulig (psykiske og fysiske, sykdom, skader), utbredelsen i kroppen, og innvirkningen på pusten.
Undersøkelsen og behandlingen omfatter store deler av kroppen og helst hele personen, og søker årsakene bak problemene for å oppnå varig bedring.
Behandlingen skal frigjøre kroppen for uheldige / konstante muskelspenninger, samt stimulere muskler og bevegelse der det trengs.
Med bedre ledighet og mindre vondt kan du selv trene, eller bevege deg mer slik som du ønsker.

Teknikker:

Vi bruker forskjellige tøyningsmetoder kombinert med massasje, korrigerende og bevisstgjørende grep, og pusteøvelser. Vi innøver gode, fysiologiske bevegelser og bevisstgjøring /korrigering av holdning. Samtale for forståelse og bevissthet.

Indikasjoner
Muskel-skjelettplager og sykdommer, som for eksempel:
-ryggsmerter og nakkesmerter, evt. utstråling i arm eller ben (f. eks. spinal stenose)
-hodepine
-skulder: betennelse, "impingement" eller generell stivhet
-bekkensmerter, og inkontinens grunnet manglende muskulær balanse
-kne: uheldige akseforhold eller leddstilling grunnet muskelstramhet

Vi vil også kunne påvirke pust, sirkulasjon og fordøyelse i mange tilfeller.
I tillegg får du mer kunnskap om sammenheng mellom kropp / holdning, psykologiske aspekter og smerte.